Obchodní podmínky (OP) pro používání Workify

  1. Rozsah platnosti: Tyto obchodní podmínky upravují používání platformy workify-europe.com (dále jen “Platforma”), kterou provozuje Workify Europe.
  2. Funkce platformy: Platforma usnadňuje propojení mezi uchazeči o práci a zaměstnavateli prostřednictvím systému shody na základě odborného vstupu. Uchazeči o práci mohou vyplnit formulář obsahující profesní a osobní informace, sloužící jako životopis.
  3. Uchovávání dat: Vyplněné formuláře uchazeči o práci jsou elektronicky uchovávány po dobu nejméně 6 měsíců. Smazání dat lze požádat e-mailem.
  4. Zdarma pro uchazeče o práci: Používání Platformy a formuláře je pro uchazeče o práci zdarma.
  5. Zabezpečení dat: Data jsou bezpečně uchovávána v souladu s normami EU pomocí šifrování SSL.
  6. Účel předávání dat: Data jsou předávána výhradně zájemcům a ověřeným společnostem za účelem náboru na pracovní místo s pravidelnou pracovní smlouvou.
  7. Kontrola společnosti: Společnosti, které obdrží data z Platformy, jsou předem kontrolovány Workify Europe.
  8. Odpovědnost uchazečů o práci: Uchazeči o práci jsou odpovědní za jednání a uzavírání smluv se společnostmi.
  9. Není to agentura pro zaměstnávání: Workify není agenturou pro zaměstnávání. Uchazeči o práci nejsou zaměstnáni u Workify Europe.
  10. Žádný vliv na uzavírání smluv: Workify nemá vliv na smluvní dohody mezi společnostmi a uchazeči o práci.

Použitím Platformy Workify Europe uživatelé souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.